Därför heter det italic

Redan år 679 började italienarna använda kursiv stil och år 1360 började de även använda den inom byggnadskonsten. Det är därför det heter “italic”.

This entry was posted in Webbprogrammering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *