Robots.txt för Google-bilen

På detta enkla sätt kan du välja vilka delar av din fastighet som Google-bilen ska fotografera.

Robots.txt google-bilen

This entry was posted in Google. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *